+31(0)317 620202 harald@einszweidrei.nl
Selecteer een pagina

Tips

Tips voor het zakendoen met Duitsers

 

Hiërarchie
In Duitse organisaties, in het bedrijfsleven en bij de overheid gelden duidelijke hiërarchische verhoudingen en structuren.

Titulatuur
Duitsers vinden het gebruik van titulaturen zeer belangrijk. Het is noodzakelijk om iemand die een doctortitel bezit ook met Herr/Frau Dr. aan te spreken. De Dr.-titel is in Duitsland trouwens formeel verbonden aan de familienaam.

Privé-leven en werk
Duitsers bakenen hun privé- en zakelijke leven strikt af. Wat in Nederland gebruikelijk is – het tijdens de koffie op maandagmorgen uitwisselen van belevenissen uit het weekend – is in Duitsland niet “gängig”. Tijdens zakelijke besprekingen wordt het privé-leven al helemaal niet besproken.

Du/Sie en jij/u
Naast de scheiding privé-werk is er tevens een scherpe scheiding tussen het gebruik van jij en u – Du en Sie – als aanspreekvorm. De communicatie tussen baas/directeur en formele ondergeschikten en tussen gelijkgeplaatsten verloopt in principe op Sie-basis. Daarbij wordt de voornaam pas gebruikt wanneer de persoonlijke afstand verkleind is. Zo komt het voor dat er gesproken wordt in de vorm: “Reinhard, Sie sollten sich…..”.

Kleding
Duitsers hechten veel waarde aan het uiterlijke verschijningsbeeld en meten daaraan iemands competentie af. Derhalve zijn bijvoorbeeld ongepoetste schoenen uit den boze en een stropdas en pak voor mannen een vereiste. Ook het vervoermiddel waarmee u op een afspraak verschijnt, draagt bij aan het beeld dat de Duitser van u heeft.

Zakendiners
Zakelijke diners vinden in Duitsland doorgaans ‘s avonds plaats. Locaties hiervoor zijn meestal restaurants van goede naam, waarmee de Duitser niet alleen wil aantonen dat hij uw deelname aan dit diner waardeert, maar ook dat hij bereid is daarvoor een hoop geld uit te geven.

Serieusiteit
Wanneer u als Nederlander denkt om zonder veel voorbereiding in Duitsland succes te kunnen behalen, heeft u het mis. Wanneer u heeft nagelaten om uw schoenen te poetsen, heeft u zich al onvoldoende voorbereid. Bovendien laten eventueel ontstane problemen zich niet met een “Das kriegen wir schon hin”-mentaliteit naar de achtergrond schuiven. Duitsers zien problemen namelijk als ernstige afwijkingen van de geplande actie en verwachten een serieuze oplossing. Anders ontstaat er bij hen twijfel over uw competentie.

Verantwoordelijkheid
Het is moeilijk te zien wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer bijvoorbeeld een baas van een technische afdeling zijn O.K. heeft gegeven voor een bepaald plan, dan moet dit plan vervolgens vaak ook nog door andere afdelingen worden goedgekeurd. Uiteindelijk wenst bijna altijd ook nog de directeur zijn toezegging te geven. Dit houdt in dat bij een aanvraag van u bij de baas van de technische afdeling niet vandaag of morgen al op een antwoord kan worden gerekend. Gebeurt dit wel, dan kunt u zich afvragen of het plan inderdaad wel door alle betrokkenen is goedgekeurd. Ondergeschikte afdelingen nemen zelden de verantwoordelijkheid op zich, tenzij zij hierom nadrukkelijk worden verzocht. De zin “Dafür bin ich nicht zuständig” wordt graag gebezigd.

Overleg
Vergaderingen in Duitsland worden niet gebruikt om te discussiëren; iedereen geeft (uitgebreid) zijn visie. Een baas/directeur gebruikt deze visies vervolgens om een besluit te nemen. Soms worden vergaderingen uitsluitend belegd omdat de directeur een besluit bekend wil maken.